[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
แผนยุทธศาสตร์ฯ อบต.
แผนการท่องเที่ยว 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562)
แผนพัฒนา อบต.นาปรัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
ข้อบัญญัติตำบลนาปรัง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561
ข้อบัญญัติ อบต.นาปรัง 2559
ข้อบัญญัติตำบลนาปรัง 2558
งบการเงิน อบต.นาปรัง
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำไตรมาศที่4ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ2565
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 6 เดือน)
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำไตรมาศที่1 ประจำปีงบประมาณ2565
การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ2564
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ2564
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำไตรมาศที่2ประจำปี2564
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


คู่มือสำหรับประชาชน
สรุปผลการดำเนินงาน สปสช.
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 2560
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ-ปี-59
แผน-ผล ปฏิบัติการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
รายงานผลการปฏฺิบัติงานตามแผน ปปช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง อบต.นาปรัง
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี ผปีงบประมาณ (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่3
แผนอัตรากำลัง3ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
แผนอัตรากำลัง3ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
แผนอัตรากำลัง3ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 4
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561 - 2563) ปรับปรุง ครั้งที่2
แผนดำเนินงาน อบต.นาปรัง
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
6/ก.พ./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลรายงานการเงินประจำปีงบประมาณร2565ตามบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพใศ.2561มตราฐาน72 ( 3 / )
    แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลรายงานการเงินประจำปีงบประมาณร2565ตามบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพใศ.2561มตราฐาน72
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ก.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลเเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรหาเป็นพนักงานงานจ้าง ( 96 / )
    การรับสมัครบุคคลเเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรหาเป็นพนักงานงานจ้าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ส.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง ( 95 / )
    โครงการจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ส.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลว่างกรณีผู้เกษียณอายุราชการ ( 93 / )
    ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลว่างกรณีผู้เกษียณอายุราชการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/มิ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบฯ ( 85 / )
    คำสั่่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/มิ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนนายก ( 111 / )
    คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนนายก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/มิ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ( 100 / )
    คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/มิ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิัติราชการแทน ( 97 / )
    คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิัติราชการแทน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/ก.พ./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2 ) ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ส.2562 ( 178 / )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2 ) ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ส.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ม.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 ( 193 / )
    ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>