[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
แผนยุทธศาสตร์ฯ อบต.
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการท่องเที่ยว 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562)
แผนพัฒนา อบต.นาปรัง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ประกาศงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
ข้อบัญญัติตำบลนาปรัง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ2565
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561
ข้อบัญญัติ อบต.นาปรัง 2559
ข้อบัญญัติตำบลนาปรัง 2558
งบการเงิน อบต.นาปรัง
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำไตรมาศที่1 ประจำปีงบประมาณ2565
การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ2564
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ2564
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำไตรมาศที่2ประจำปี2564
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่1ประจำปีงบประมาณ2564
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาศที่4 ประจำปีงบประมาณ2563
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่3ประจำงบประมาณ 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


คู่มือสำหรับประชาชน
สรุปผลการดำเนินงาน สปสช.
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 2560
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ-ปี-59
แผน-ผล ปฏิบัติการทุจริต
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
รายงานผลการปฏฺิบัติงานตามแผน ปปช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปปช. ปี 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 -2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2561-2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปปช. ปี 2563 (รอบ 6 เดือน)
การประเมินผลควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
แผนอัตรากำลัง อบต.นาปรัง
แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 4
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561 - 2563) ปรับปรุง ครั้งที่2
แผนดำเนินงาน อบต.นาปรัง
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงานประจำปี 2563