ชื่อ - นามสกุล :นายปรีชา ยาสมุทร
ตำแหน่ง :นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน้าที่หลัก :0899991395
ที่อยู่ :30/1 หมู่ 8 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140
Telephone :0899991395
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักงานปลัด