ชื่อ - นามสกุล :นายวีระศักดิ์ สุปินะ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองช่าง
หน้าที่หลัก :0821911515
ที่อยู่ : หมู่ 9 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
Telephone :0821911515
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกองช่าง
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานส่วนตำบล