ชื่อ - นามสกุล :นายไวพจ ทิศสุกใส
ตำแหน่ง :ปลัด อบต
หน้าที่หลัก :0951343767
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารองค์กร
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารองค์กร