ชื่อ - นามสกุล :นางปริศนา มณีชัย
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
หน้าที่หลัก :0987850981
ที่อยู่ :18 หมู่ 7 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
Telephone :09-8785-09
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกองคลัง