ชื่อ - นามสกุล :นายพเยาว์ บัวผัด
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างเหมา
หน้าที่หลัก :0622614026
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักงานปลัด