ชื่อ - นามสกุล :นายอัครเดช ผาสิงห์
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัด
หน้าที่หลัก :0890591344
ที่อยู่ :
Telephone :0890591344
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักงานปลัด
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานส่วนตำบล