ชื่อ - นามสกุล :นางเกี๋ยงดา หมื่นจันทร์
ตำแหน่ง :แม่บ้าน
หน้าที่หลัก :0810271907
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักงานปลัด