ชื่อ - นามสกุล :นางเพ็ญนภา ภิธรรมมา
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :0856132575
ที่อยู่ :149 หมู่ 4 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
Telephone :0856132575
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบริหารงานทั่วไป