ชื่อ - นามสกุล :นายบุญรอด ศรีลา
ตำแหน่ง :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง
หน้าที่หลัก :0843717163
ที่อยู่ :
Telephone :084-371716
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.นาปรัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานสภาอบต.นาปรัง