ชื่อ - นามสกุล :นายสมหมาย หลงอยู่เจริญ
ตำแหน่ง :รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง
หน้าที่หลัก :0622758597
ที่อยู่ :
Telephone :0622758597
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.นาปรัง
หน้าที่ในกลุ่ม : รองประธานสภา