ชื่อ - นามสกุล :นายพจนิธิ ไทยใหม่
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
หน้าที่หลัก :0979854314
ที่อยู่ :
Telephone :0979854314
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.นาปรัง
หน้าที่ในกลุ่ม : สภาท้องถิ่น