ชื่อ - นามสกุล :นายชูชัย มณีชัย
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
หน้าที่หลัก :0861849779
ที่อยู่ :
Telephone :0861849779
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.นาปรัง
หน้าที่ในกลุ่ม : สภาท้องถิ่น