ชื่อ - นามสกุล :นายเสกศักดิ์ ฉัตรแก้วเกษม
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
หน้าที่หลัก :0801313713
ที่อยู่ :
Telephone :0801313713
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.นาปรัง
หน้าที่ในกลุ่ม : สภาท้องถิ่น