ชื่อ - นามสกุล :นางวันดี ศรีชัย
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคล
หน้าที่หลัก :0895563290
ที่อยู่ :171 หมู่ 1 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140
Telephone :0885563290
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักงานปลัด