ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจิราวรรณ ใจกว้าง
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :0811633884
ที่อยู่ :113 หมู่ 3 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
Telephone :0811633884
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักงานปลัด